Contactgegevens:

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring dan ben ik te bereiken op onderstaande gegevens:

Sharon Harthoorn
hallo@sharonharthoorn.nl
www.sharonharthoorn.nl

Persoonsgegevens:

Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres, locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type.

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens:

Deze krijg ik van jou zelf. Bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult of mijn website bezoekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via hallo@sharonharthoorn.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag:

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
  • Deze site analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Deze site volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee producten en diensten worden afgestemd op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Er worden op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaart deze site mijn persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het bewaartermijnen voor persoonsgegevens is 24 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden en gegevens zullen uitsluitend verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies:

Deze site gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties aangeboden kunnen worden.
Bij jouw eerste bezoek aan mijn website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Links:

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sharon Harthoorn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@sharonharthoorn.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .

Daarnaast wil ik je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd:

Uiteraard neem ik de bescherming van jouw gegevens serieus en neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@sharonharthoorn.nl